informatie

Ga direct naar:

Onze Stichting

Stichting Tsjernobyl, "Kind te Gast "

De Stichting "Tsjernobyl, Kind te Gast" wil kinderen uit radioactief besmette ge­bieden in Wit-Rusland helpen. Daarom organiseert zij al meerdere jaren gastou­ders voor deze kinderen.Om hen de kans te geven ongeveer een maand te kunnen doorbrengen in een straling vrije omgeving en hun gezondheid daarmee te verbe­teren.Ook organiseert de stichting ontspannende activiteiten en uitstapjes naar evenementen omdat vooral ook ontspanning een gunstige invloed heeft op de ver­betering van het afweer systeemen de hele gezondheid van de kinderen belangrijk ten goede komt.


Lees meer...

Onze Stichting

Onze stichting bestaat uit een bestuur en een team van medewerkers, allemaal vrijwilligers. De organisatie van komst en verblijf van de gastkinderen, de wer­ving, selectie en begeleiding van de gastouders, de begeleiding van de gastkinde­ren, de activiteiten tijdens het verblijf, het vervoer, de verzekering, de publiciteit, het verzamelen van de financiën en alles wat verder nodig is, gebeurt allemaal door het bestuur en de medewerkers. Voor de selectie van de gastkinderen werkt onze stichting nauw samen met een Fonds in Minsk, in Wit-Rusland. Dit Fonds doet de selectie van de kinderen in samenwerking met het oncologisch kinder­ziekenhuis nabij Minsk.

Om een verblijf van een groep Witrussische kinderen in Nederland mogelijk te ma­ken zijn er mensen nodig die helpen met de organisatie, zijn er mensen nodig die een (of twee) kind(eren) te gast willen hebben voor ongeveer en maand, meestal de maand juni. En is er geld nodig. Want zonder financiële steun kunnen er geen kinde­ren komen. Zij, de kinderen, kunnen dat nl. niet zelf betalen. Ook het Fonds in Minsk heeft daarvoor de financiële middelen niet. De stichting "Tsjernobyl, Kind te gast" heeft (nog) geen vaste bron van inkomsten en is dan ook aangewezen op giften (af­trekbaar van de belasting) en de inzet van haar medewerkers om aan geld te komen.

Als u meer wilt weten of de Stichting "Tsjernobyl, Kind te Gast" wilt steunen als me­dewerker, als gastouder of op een andere wijze, dan wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen met:

A. van den Boorn tel.: 045-5273863 Jet Knüppe tel.: 043-3611823

Alle hulp is welkom, ook materiële steun als vitamines, kleding, houdbare voe­dingsmiddelen,medicijnen,gratis evenementen,etc, zijn heel welkom. Als u de stichting financieel wilt steunen, dan graag op: Rabobank nr. NL40RABO0107903105 ten name van Stichting “Tsjernobyl, Kind te Gast “ Landgraaf

Met uw hulp geeft U kinderen een kans om lichamelijk en geestelijk gezondheid op te doen voor de toekomst !

Tsjernobyl "26 april 1986"

Op 26 april 1986 vond een kernramp plaats in de Oekraïne, in Tsjernobyl.
Dat is al heel wat jaren geleden.
Maar in Wit Rusland heeft men nu nog dagelijks te maken met de gevolgen van die kernramp.
Wit Rusland grenst aan de Oekraïne en Tsjernobyl ligt vlak bij die grens.
De radio-actieve neerslag die bij de ramp vrij kwam, is voor een groot deel op Wit Rusland neer gekomen.
Daardoor is 70% van dit land radio-actief besmet.
Voor mensen die in radio-actief besmet gebied wonen, betekent dit een nog steeds voortdurende lichte radio-actieve straling met allerlei gevolgen.

Deze film is gemaakt door naam Boris Braak zijn  website is  www.borisbraak.nl


Lees meer...

Tsjernobyl "26 april 1986"

Op 26 april 1986 vond een kernramp plaats in de Oekraïne, in Tsjernobyl.
Dat is al heel wat jaren geleden.
Maar in Wit Rusland heeft men nu nog dagelijks te maken met de gevolgen van die kernramp.
Wit Rusland grenst aan de Oekraïne en Tsjernobyl ligt vlak bij die grens.
De radio-actieve neerslag die bij de ramp vrij kwam, is voor een groot deel op Wit Rusland neer gekomen.
Daardoor is 70% van dit land radio-actief besmet.
Voor mensen die in radio-actief besmet gebied wonen, betekent dit een nog steeds voortdurende lichte radio-actieve straling met allerlei gevolgen.

Een ernstig gevolg van de radio-actieve besmetting is de invloed die deze besmetting al die jaren al heeft op de volksgezondheid.
Er is een abnormale toename geconstateerd van het aantal gebreken aan het afweersysteem, van maag- en darmaandoeningen, van hart- en vaatziekten en nog van allerlei vormen van kanker.

Onder andere kinderen vormen een kwetsbare groep.
Het aantal kinderen met kanker, met name schildklierkanker, is in besmette gebieden schrikbarend hoog.
Terwijl schildklierkanker normaal gesproken zelden voorkomt bij kinderen, neemt, in besmette gebieden, het aantal kinderen met schildklier kanker nog steeds toe.
Voor veel kinderen heeft de radio-actieve straling ook tot gevolg dat zij weinig of niet kunnen buitenspelen.

Uit ervaring is gebleken dat ongeveer een maand in een stralingsvrije omge­ving genoeg is om de gezondheid van deze kinderen levensverlengend te ver­beteren.De schildklier krijgt dan een periode van rust en het immuunsysteem kan zich herstellen van de voortdurende radioactieve straling. Niet alleen li­chamelijk maar ook geestelijk leven de kinderen op.

Ge-organiseerde activiteiten juni 2015 en 2016

Hier vindt u de ge-organiseerde activiteiten tijdens het bezoek van de gastkinderen in 2015 en 2016.


gerealiseerd_activiteitenoverzicht_juni__1.docx

Bestuur

Samenstelling bestuur

Voorzitter Ton van de Boorn
Vice Voorzitter Jet Knüppe
Secretaris en PR Willemien Hoogstad-Bessems
Penningmeester Tim Gielens
2e penningmeester John van Dick
Algemeen lid/werkgroep Leon Creamers
Nico Cobben
Ron Ebbelink
Jeroen Waagemans
Leon Wenting
Adres van de Stichting Stichting Tsjernobyl, "Kind te Gast".
Aan het Broek 7
6451 BW Schinveld
045-5273863

RABOBANK: NL40RABO 0107 903 105
 

RSIN/fiscaal nummer ANBI 805321639

Voor contact met het bestuur of de stichting gaat u naar de contact pagina.

 

 

Balans 2014


Lees meer...

Balans 2014

Balans 2013


balans_2013_a.pdf

Balans 2012

In de bijlage vindt u de balans van 2012.


balans_2012.pdf

Beleidsplan

In de bijlage vindt U het beleidsplan van onze Stichting


beleidsplan_van_de_stichting.doc

ge-organiseerde activiteiten juni 2013


gerealiseerd_activiteitenoverzicht_juni_.docx

ge-organiseerde activiteiten juni 2014

Hier vindt U de activiteiten die we in de maand juni 2014 voor de gastkinderen hebben ge-organiseerd.


gerealiseerd_activiteitenoverzicht_juni_.pdf

Kleding inzameling

Stichting Tsjernobyl zamelt tweedehands kleding in.

Wij kunnen kinderkleding-volwassen kleding-schoenen-lakens-dekens-tassen etc. gebruiken
Deze tweedehands kleding is een belangrijke bron van inkomsten voor de stichting Tsjernobyl ,Kind te Gast."

Hoe helpt u ons?


Lees meer...

Kleding inzameling

De kinderen uit Belarus mogen in juni op onze kledingbeurs zoveel kleding en schoenen uitzoeken als ze maar willen.
De rest gaat naar een kinderkledingbeurs en dameskledingbeurs en de opbrengst van de verkochte kleding is voor onze stichting.
Wat overblijft, gaat naar een opkoper en levert ook geld voor de stichting op.

Heeft U  tweedehands kleding en wilt u een goed doel dienen: geeft  u dan kleren, schoenen, lakens, sjaals, tassen enz. aan onze Stichting !

U kunt de kleding inleveren op onderstaand adres:

Hoofdstraat 32 te Hoensbroek;

Op vrijdag tussen 10-14 uur en zaterdag tussen 10-17 uur of op afspraak via voorkitty@gmail.com 
 

 

Werkgroep Kledingbeurs

Stichting Tsjernobyl ,Kind te Gast.”

Kind te Gast kaarten

Voor mensen die de Stichting een warm hart toedragen zijn er vanaf heden Kind te Gast kaarten te verkrijgen.

Deze donateurskaarten kunt u kopen en de opbrengst hiervan is volledig ten goede van onze Stichting en uiteraard  van de Tsjernobyl slachtoffertjes.

Wilt U meer weten over deze kaarten en de procedure neemt u dan contact op met dhr J. Van Dick 046-4261671 of via de mail john@deglobetrotter.info.

Steun onze Stichting en koop één of meerdere Kind te Gast kaart (en).smiley

 

Verklaring omtrent gedrag

Vanaf 1 januari 2010 gelden er andere regels voor het aanvragen van een Verklaring van Gedrag (VOG) voor gastouders en medewerkers van gastouderbureaus.

Om in aanmerking te komen om gastouder te worden is het voor de gastouder verplicht om een recente VOG aan te vragen.

Als onze organisatie beoordeeld heeft dat u in aamerking komt om gastouder te worden, dan hebben wij de mogelijkheid om voor u een VOG digitaal klaar te zetten en u dan een link door te sturen. Met uw DigiD kunt u dan de VOG digitaal aanvragen. Hieraan zullen dan ook geen kosten verbonden zijn.

Voor de mensen die NIET in Nederland wonen en / of NIET in bezit zijn van een DigiD blijft de oude regeling van kracht en is het verplicht om een VOG aan te vragen bij de eigen woon gemeente.

Hiervoor is dan onderstaand formulier nodig. Met een geldig identiteitsbewijs kan de VOG dan aangevraagd worden.


aanvraagformulier-vognp-1-2.pdf